Wednesday, January 23, 2013

The 1st year on Rally's Beauty Highway (RO & EN)

No comments :
 

Bună tuturor!

Acum un an, după o noapte albă de lucrat în Blogger, după mult timp în care am stat și m-am gândit dacă e bine sau nu să încep un blog de frumusețe, după multe încurajări din partea celor apropiați, a apărut Rally's Beauty Highway. Poate va suna a clișeu, dar încă nu-mi vine să cred ce repede a trecut timpul! Dacă la început aveam impresia că vorbesc cu pereții, blogul acesta s-a conturat zi de zi și încă nu îmi vine să cred că a sosit și ziua de azi, când ”îi tăiem moțul”.

Am emoții, mâinile îmi tremură când scriu aceste cuvinte. Deși multă lume m-a definit ca fiind ”un om al cuvintelor alese”, ce aș putea să vă spun? Nu voi face un bilanț a tot ceea ce am realizat în acest an, vreau doar să spun un sincer MULȚUMESC tuturor acelor aproape 480 de subscriberi și celor 690 de fani de pe Facebook pentru timpul prețios pe care mi-l alocă zi de zi, pentru comentariile lor încurajatoare care înseamnă ENORM pentru mine. Mulțumesc sponsorilor din țară și străinătate care au avut încredere în acest blog și mi-au permis să fac mici bucurii cititorilor! Acest an pentru mine a însemnat o piatră de hotar, un an în care mi-am dat seama care va fi direcția blogului pe care vreau să o abordez mai departe, un an în care am descoperit oameni minunați, cum nu speram să întâlnesc într-un mediu virtual care se presupune superficial și nestatornic, un an în care în momente de cumpănă, acest spațiu virtual mi-a dat puterea să merg mai departe.

Poate am scris prea puțin în acest an, poate am scris prea mult, dar, cu siguranță, nu mă voi opri aici. Am nevoie în continuare de sprijinul vostru prețios, de încurajările voastre, de nebunia voastră. Voi mă inspirați zi de zi, pentru voi și prin voi Rally's Beauty Highway există.

VĂ MULȚUMESC DIN TOT SUFLETUL!

A voastră, Rally!

The 1st year on Rally's Beauty Highway


Hello everybody!

A year ago, after a sleepless night of working in Blogger program, after a long time where I sat down and thought if it's ok or not to start a beauty blog, after many encouragements from the closer ones, Rally's Beauty Highway was born. Maybe this will sound as a cliche, but I can't believe how fast time went by! If, at the beginning, I had the impression that I was talking at the walls, this blog grew day by day, and I can't believe that this day arrived: the 1st year. Wow!

I am nervous, my hands are shaking writing this down. Even if many people called me as a "person of fine words", what can I say? I won't summarize all the achievements of this year, I just want to say a sincere and simple THANKS to all my almost 480 subscribers and 690 fans on Facebook for all that precious time that they are giving me every day, for all those encouraging comments which meant and mean A LOT to me! I must thank  to all my national and foreign sponsors who believed in me and allowed me to bring a little happiness to all my readers! This year was for me a milestone, a year when I realized what will be the next perspective approached here on the blog, a year when I've discovered wonderful people, as I never hoped to find in a virtual space where everything supposed to be shallow and unreliable, a year when in tough times, this blog made me stronger and gave me the strength to go on.

Maybe I wrote too little this year, maybe I wrote too much, but one thing is for sure, I won't stop here. Further, I need your precious support, your encouragements and your madness. You are the ones who inspire me every day, for you and through you Rally's Beauty Highway does exist.

THANK YOU FROM THE BOTTOM OF MY HEART!

Yours, Rally!

No comments :

Post a Comment

recent posts